Studiuj
w Milenium!

Podnieś swoje kwalifikacje.
Inwestuj w siebie i rozwijaj się zawodowo!

nasze ośrodki znajdują się
w Gnieźnie, Kaliszu, Pile i Wągrowcu

STUDIA PODYPLOMOWE HYBRYDOWE
1 i 2 semestr nauki online
3 semestr to zajęcia ćwiczeniowe stacjonarnie z wykładowcą

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27


NOWOŚĆ
MENEDŻER TURYSTYKI LOKALNEJ


Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji.
Zajęcia już od lutego 2021!

Jesteś nauczycielem? Zadbaj o swoją zawodową przyszłość!

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu

czas trwania: 3 semestry (I i II semestr to nauka online, III semestr to zajęcia ćwiczeniowe z wykładowcą w formie stacjonarnej)

SPECJALNOŚCI DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU W SZKOLE

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 3500 zł
Piła

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złFilozofia w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

ZAJĘCIA W KALISZU ODBYWAJĄ SIĘ W CAŁOŚCI ONLINE

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Czytaj więcej...

Historia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

4100 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3000 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

3500 złMatematyka w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3000 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

4100 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

3500 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

3500 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

3500 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

3500 złPrzygotowanie pedagogiczne
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych. Czytaj więcej...

3500 złTechnika w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

3500 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

3500 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

3500 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

3000 złWychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec- ośrodki, w których trwa rekrutacja

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złFilozofia w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

ZAJĘCIA W KALISZU ODBYWAJĄ SIĘ W CAŁOŚCI ONLINE

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Czytaj więcej...

Historia w szkole 3500 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3500 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

4100 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3000 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

3500 złMatematyka w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3000 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

4100 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

3500 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

3500 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

3500 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

3500 złPrzygotowanie pedagogiczne
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych. Czytaj więcej...

3500 złTechnika w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

3500 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

3500 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

3500 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

3000 złWychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec- ośrodki, w których trwa rekrutacja

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub terapeutą? Zdobądź dodatkowe kwalifikacje!

Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych

czas trwania: 3 semestry (I i II semestr to nauka online, III semestr to zajęcia ćwiczeniowe z wykładowcą w formie stacjonarnej)

STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika3600 zł*/4000 zł**
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

Edukacja włączająca NOWOŚĆ!3400 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności, które pozwolą realizować proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Czytaj więcej ...

4600 złLogopedia (4 sem.)
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

Pedagogika korekcyjna3600 zł*/4000 zł**
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Pedagogika lecznicza
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Surdopedagogika
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Tyflopedagogika
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

3500 złInfobroker - zarządzanie danymi studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Kalisz | Wągrowiec

W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji. Czytaj więcej...

5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Kalisz | Wągrowiec

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

3000 złKreatywna edukacja dzieci
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Kalisz | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji. Czytaj więcej...

3500 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

3000 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej ...

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec- ośrodki, w których trwa rekrutacja

STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika3600 zł*/4000 zł**
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

Edukacja włączająca NOWOŚĆ!3400 zł
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności, które pozwolą realizować proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Czytaj więcej ...

4600 złLogopedia (4 sem.)
Gniezno | Kalisz |Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

Pedagogika korekcyjna3600 zł*/4000 zł**
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Pedagogika lecznicza
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Surdopedagogika
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Tyflopedagogika
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

3600 zł*/4000 zł**Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec- ośrodki, w których trwa rekrutacja

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI

3500 złInfobroker - zarządzanie danymi studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji. Czytaj więcej...

5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

3000 złKreatywna edukacja dzieci
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji. Czytaj więcej...

3500 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

3000 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej ...

UWAGA! PODANA KWOTA JEST CENĄ ZA CAŁOŚĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec- ośrodki, w których trwa rekrutacja

Szukasz nowych dróg rozwoju zawodowego? Stań się cenionym specjalistą na rynku pracy!

Specjalności menedżerskie

czas trwania: 2 semestry (I semestr online)
3500 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych. Czytaj więcej....

3500 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. Czytaj więcej...

3500 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej...

3900 złMarketing marki w internecie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej

4000 złMenedżer turystyki lokalnej NOWOŚĆ!
Gniezno

Uczestnik programu studiów nabędzie kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania produktem turystyki lokalnej. Zdobędzie wiedzę z umożliwiającą identyfikację interesów i selekcję cennych członków lokalnych sieci produktowych, prawidłowe tworzenie struktury doświadczeń i usług. Pozna rozmaite rodzaje doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) atrakcyjnych jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych. CZYTAJ WIĘCEJ...

2500 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.

3500 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Kalisz | Wągrowiec

Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.

3500 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej...

3500 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej...

4000 złMenadżer turystyki lokalnej NOWOŚĆ!
Gniezno

Uczestnik programu studiów nabędzie kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania produktem turystyki lokalnej. Zdobędzie wiedzę z umożliwiającą identyfikację interesów i selekcję cennych członków lokalnych sieci produktowych, prawidłowe tworzenie struktury doświadczeń i usług. Pozna rozmaite rodzaje doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) atrakcyjnych jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych. CZYTAJ WIĘCEJ...

3900 złMarketing marki w internecie
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej

3500 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych. Czytaj więcej ...

3500 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Gniezno | Kalisz |Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. Czytaj więcej ...

3500 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej ...

2500 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.

3500 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.

3500 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej ...

3500 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Kalisz | Piła | Wągrowiec

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej ...

Zobacz również ofertę
studiów licencjackich i magisterskich!

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych (możliwość szkolenia online)

   
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
    
  • Współczesne zniewolenia - stare i nowe uzależnienia
    
  • Wypalenie zawodowe nauczyciela
    
  • Zachowania dysfunkcjonalne uczniów - diagnoza
    
  • Bezpieczna szkoła - sytuacje kryzysowe
    
  • Integrowanie i modelowanie zespołu klasowego
    
  • Jak pracować z rodzicem roszczeniowym
    
  • Jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną
    
  • Komunikacja interpersonalna
    
  • Motywowanie uczniów do nauki
    
  • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych w szkole
    
  • Uczenie metodą projektu
    
  • W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
    
 • Kursy dla Nauczycieli (możliwość kursu online)

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
    
  • Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
    
  • Dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiające pracę
    
  • Glottodydaktyka - kurs prowadzony przez profesora Bronisława Rocławskiego
    
  • Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
    
  • Mediacje rówieśnicze
    
  • Metoda globalnego czytania - NOWOŚĆ!
    
  • Seksualność dzieci i młodzieży - determinanty i zagrożenia
    
  • Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież
    
  • Technika Freineta
    
  • Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
    
  • Zachowania dysfunkcyjne w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
    
  • Cudaczki - papieraczki
    

NOWOŚĆ! Zorganizuj „Studia Podyplomowe w Twojej Gminie”!
Zajęcia 1 w miesiącu w Twojej szkole

Proces rekrutacji

01.

Warunki przyjęcia
 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

02.

Wymagane dokumenty
 • kwestionariusz elektroniczny wypełniony na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko specjalność Logopedia)
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200zł (Gniezno, Kalisz, Wągrowiec) lub 50zł (Piła) na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

03.

Terminy składania dokumentów
 • do 31.08.2020 - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna

 • od 01.09.2020 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

Dlaczego warto studiować w Milenium?

trzy
semestry studiów

I i II semestr to nauka online, III semestr to zajęcia ćwiczeniowe z wykładowcą w formie stacjonarnej

Możliwość łączenia studiów magisterskich i podyplomowych
1000 zł zniżki!

GSW Milenium - Informator 2020

Pobierz informator w wersji elektronicznej

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27

 • GNIEZNO

 • Dziekanat Studiów Podyplomowych

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Kalisz (SDMO)

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750