Studiuj
w Milenium!

Podnieś swoje kwalifikacje.
Inwestuj w siebie i rozwijaj się zawodowo!

Zapisz się na studia podyplomowe

nasze ośrodki znajdują się
w Gnieźnie, Pile i Wągrowcu

NOWOŚĆ!
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Zapraszamy!

Jesteś nauczycielem? Zadbaj o swoją zawodową przyszłość!

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu

czas trwania: 3 semestry

Zajęcia już od maja 2020 roku. Zapisz się już dziś!

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 zł
Gniezno | Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa 3300 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 2800 zł
Piła

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3300 złFilozofia w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3700 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Historia w szkole 3700 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3450 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

4100 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

2950 złMatematyka w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

3700 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

2800 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

2800 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2800 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2900 złPrzygotowanie pedagogiczne
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych. Czytaj więcej...

2900 złTechnika w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2900 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2800 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

2950 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

2600 złWychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Gniezno | Piła | Wągrowiec - ośrodki, w których otwarto specjalność z możliwością dopisania się do grupy

Zajęcia już od maja 2020 roku. Zapisz się już dziś!

2800 złBibliotekoznawstwo z informacją naukową

Gniezno|Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 2900 zł

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich.  Czytaj więcej...

3300 złEdukacja dla bezpieczeństwa

Gniezno

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 2800 zł
Piła

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3300 złFilozofia w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3700 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.  Czytaj więcej...

Historia w szkole 3700 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

3450 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

4100 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Czytaj więcej...

2950 złMatematyka w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a.
3700 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

2800 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.
2800 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2800 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2900 złPrzygotowanie pedagogiczne
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych.  Czytaj więcej...
Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry.

2900 złTechnika w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2900 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2800 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

2600 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

2950 złWychowanie fizyczne z elementami tańca
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub terapeutą? Zdobądź dodatkowe kwalifikacje!

Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych

czas trwania: 3 semestry
Diagnoza i terapia pedagogiczna2900 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika2900 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

2950 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Czytaj więcej...

2900 złInfobroker – zarządzanie danymi – studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Wągrowiec

W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji. Czytaj więcej...

5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu.
Kreatywna edukacja dzieci 2500 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

4000 złLogopedia**
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji. Czytaj więcej...

2800 złPedagogika lecznicza
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

2900 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej...

2800 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.
3400 złResocjalizacja i socjoterapia
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, pełnienia funkcji kuratora sądowego, prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z objawami niedostosowania społecznego i wychowującymi się w rodzinach problemowych. Czytaj więcej...

2900 złSurdopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

2900 złTyflopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka2800 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu2900 zł
Gniezno |Piła| Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry
** Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry

Gniezno | Piła | Wągrowiec - ośrodki, w których otwarto specjalność z możliwością dopisania się do grupy

Diagnoza i terapia pedagogiczna2900 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika2900 zł
Gniezno | Piła| Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

2950 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej.

2900 złInfobroker – zarządzanie danymi – studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Wągrowiec
W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji.
5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu.
Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry.
Kreatywna edukacja dzieci 2500 zł
Gniezno| Piła | Wągrowiec

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

4000 złLogopedia
Gniezno | Piła| Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.
Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry.

4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.
2800 złPedagogika lecznicza
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.
2900 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.
2800 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rytmiczno-ruchowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych.
3400 złResocjalizacja i socjoterapia
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, pełnienia funkcji kuratora sądowego, prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z objawami niedostosowania społecznego i wychowującymi się w rodzinach problemowych.
2900 złSurdopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem.
2900 złTyflopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem
2800 złWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu2900 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

ZIMOWA REKRUTACJA NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ OD MAJA 2020 ROKU

Szukasz nowych dróg rozwoju zawodowego? Stań się cenionym specjalistą na rynku pracy!

Specjalności menedżerskie

czas trwania: 2 semestry
3900 złMarketing marki w internecie NOWOŚĆ!
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej
2900 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych. Czytaj więcej....

3100 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Piła

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. Czytaj więcej...

2950 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej...

1900 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Wągrowiec

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.

2900 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Wągrowiec

Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.

2900 złZarządzanie procesami i usługami logistycznymi
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2950 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej...

2950 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej...

3900 złMarketing marki w internecie NOWOŚĆ!
Gniezno

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej
2900 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła
Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych.
3100 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Piła

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych.

2950 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów.
1900 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2900 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Wągrowiec
Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.
2900 złZarządzanie procesami i usługami logistycznymi
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2950 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą.
2950 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit.

Zobacz również ofertę
studiów licencjackich i magisterskich!

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych

  • Higiena i emisja głosu
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Współczesne zniewolenia - stare i nowe uzależnienia
  • Wypalenie zawodowe nauczyciela
  • Zachowania dysfunkcjonalne uczniów - diagnoza
  • Bezpieczna szkoła - sytuacje kryzysowe
  • Integrowanie i modelowanie zespołu klasowego
  • Jak pracować z rodzicem roszczeniowym
  • Jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną
  • Komunikacja interpersonalna
  • Motywowanie uczniów do nauki
  • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych w szkole
  • Uczenie metodą projektu
  • W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
 • Kursy dla Nauczycieli

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
  • Dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiające pracę
  • Glottodydaktyka - kurs prowadzony przez profesora Bronisława Rocławskiego
  • Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Mediacje rówieśnicze
  • Metoda globalnego czytania - NOWOŚĆ!
  • Seksualność dzieci i młodzieży - determinanty i zagrożenia
  • Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież
  • Technika Freineta
  • Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Zachowania dysfunkcyjne w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
  • Cudaczki - papieraczki

NOWOŚĆ! Zorganizuj „Studia Podyplomowe w Twojej Gminie”!
Zajęcia 1 w miesiącu w Twojej szkole

Zobacz więcej

Proces rekrutacji

01.

Warunki przyjęcia
 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

02.

Wymagane dokumenty
 • kwestionariusz elektroniczny wypełniony na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko specjalność Logopedia)
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200zł (Gniezno, Wągrowiec) lub 50zł (Piła, Poznań) na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

03.

Terminy składania dokumentów
 • do 31.09.2019 - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna

 • od 01.09.2019 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

Dlaczego warto studiować w Milenium?

trzy
semestry studiów

Rozpoczęcie zajęć w październiku

Możliwość łączenia studiów magisterskich i podyplomowych
1000 zł zniżki!

GSW Milenium - Informator 2019/2020

Pobierz informator w wersji elektronicznej

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27

 • GNIEZNO

 • Dziekanat Studiów Podyplomowych

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750