Studiuj
w Milenium!

Zdobądź nową, atrakcyjną specjalność.
Inwestuj w siebie i rozwijaj się zawodowo!

Studia dla nauczycieli w GSW Milenium są realizowane w oparciu o najnowsze Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zobacz więcej

studia podyplomowe
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Jesteś nauczycielem? Zadbaj o swoją zawodową przyszłość!

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu

czas trwania: 2 semestry

Zapisz się do aktualnie uruchomionych specjalności (lista poniżej)

2800 złBibliotekoznawstwo z informacją naukową

Gniezno | Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 2900 zł

Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2800 złEdukacja dla bezpieczeństwa

Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 2800 zł
Piła

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2800 złFilozofia w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3200 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Historia w szkole 3200 zł

Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2950 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

3600 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

2950 złMatematyka w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

3700 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

2800 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

2800 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2800 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2900 złPrzygotowanie pedagogiczne*
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych. Czytaj więcej...

2900 złTechnika w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2900 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2800 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

2950 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

2600 złWychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

3400 złZintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Czytaj więcej...

3700 złZintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz wyżej wymienionych uprawnień, absolwent zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć dodatkowych z tańca oraz wszechstronnie opanuje praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca. Czytaj więcej...

* czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Gniezno | Piła | Wągrowiec - ośrodki, w których otwarto daną specjalność z możliwością dopisania się aktualnie do grupy z rekrutacji majowej

2800 złBibliotekoznawstwo z informacją naukową

Gniezno|Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 2900 zł

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich.  Czytaj więcej...

2800 złEdukacja dla bezpieczeństwa

Gniezno

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 2800 zł
Piła

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2800 złFilozofia w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Fizyka w szkole 2900 zł
Piła

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania fizyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole 3200 zł
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.  Czytaj więcej...

Historia w szkole 3200 zł

Gniezno| Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2950 złInformatyka z technologią informacyjną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

3600 złJęzyk polski w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMatematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Czytaj więcej...

2950 złMatematyka w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

2600 złMuzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a.
3700 złNauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

2800 złPedagogika sztuki – muzyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.
2800 złPedagogika sztuki – plastyka
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2800 złPrzedsiębiorczość
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2900 złPrzygotowanie pedagogiczne
Piła

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych.  Czytaj więcej...
Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry.

2900 złTechnika w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

2900 złWiedza o społeczeństwie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

2800 złWychowanie do życia w rodzinie
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

2600 złWychowanie fizyczne w szkole
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

2950 złWychowanie fizyczne z elementami tańca
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej

3400 złZintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Gniezno| Piła|Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Czytaj więcej...

3700 złZintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz wyżej wymienionych uprawnień, absolwent zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć dodatkowych z tańca oraz wszechstronnie opanuje praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca. Czytaj więcej...

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub terapeutą? Zdobądź dodatkowe kwalifikacje!

Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych

czas trwania: 2 semestry
2500 złKreatywna edukacja dzieci NOWOŚĆ! Specjalność autorska

 Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

2900 złDiagnoza i terapia pedagogiczna

 Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

2900 złEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

 Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

2950 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. Czytaj więcej...

2900 złInfobroker – zarządzanie danymi – studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Wągrowiec

W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji. Czytaj więcej...

5900 złIntegracja sensoryczna *
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu.
4000 złLogopedia**
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji. Czytaj więcej...

2800 złPedagogika lecznicza
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

2900 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej...

2800 złPedagogika zabawy z rytmiką Specjalność autorska
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.
3400 złResocjalizacja i socjoterapia
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, pełnienia funkcji kuratora sądowego, prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z objawami niedostosowania społecznego i wychowującymi się w rodzinach problemowych. Czytaj więcej...

2900 złSurdopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

2900 złTyflopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

2800 złWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

2900 złWspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 Gniezno | Piła | Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

* czas trwania specjalności wynosi 3 semestry
** czas trwania specjalności wynosi 4 semestry

 Gniezno | Piła | Wągrowiec - ośrodki, w których otwarto daną specjalność z możliwością dopisania się aktualnie do grupy z rekrutacji majowej

2500 złKreatywna edukacja dzieci NOWOŚĆ! Specjalność autorska

 Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu.
Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry.
2900 złDiagnoza i terapia pedagogiczna

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego.

2900 złEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

2950 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej.
2900 złInfobroker – zarządzanie danymi – studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Wągrowiec
W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji.
4000 złLogopedia
Gniezno | Piła| Wągrowiec
Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.
Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry.
4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.
2800 złPedagogika lecznicza
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.
2900 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.
2800 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rytmiczno-ruchowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych.
3400 złResocjalizacja i socjoterapia
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, pełnienia funkcji kuratora sądowego, prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z objawami niedostosowania społecznego i wychowującymi się w rodzinach problemowych.
2900 złSurdopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem.
2900 złTyflopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem
2800 złWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

2900 złWspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy.

2500 złKreatywna edukacja dzieci NOWOŚĆ! Specjalność autorska

 Gniezno | Piła | Wągrowiec 

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

5900 złIntegracja sensoryczna
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu.
Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry.
2900 złDiagnoza i terapia pedagogiczna

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego.

2900 złEdukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

2950 złGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej.
2900 złInfobroker – zarządzanie danymi – studia podyplomowe dla bibliotekarzy
Gniezno | Wągrowiec
W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji.
4000 złLogopedia
Gniezno | Piła| Wągrowiec
Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.
Czas trwania specjalności wynosi 4 semestry.
4800 złNeurologopedia (oferta dla logopedów)
Gniezno | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji.
2800 złPedagogika lecznicza
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.
2900 złPedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.
2800 złPedagogika zabawy z rytmiką
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć rytmiczno-ruchowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach kulturalno-oświatowych.
3400 złResocjalizacja i socjoterapia
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz zostanie przygotowany do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego, pełnienia funkcji kuratora sądowego, prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z objawami niedostosowania społecznego i wychowującymi się w rodzinach problemowych.
2900 złSurdopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem.
2900 złTyflopedagogika
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem
2800 złWczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

2900 złWspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

 Gniezno | Piła |Wągrowiec

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy.

Zapisz się do 31 sierpnia 2019

Promocja dotyczy rekrutacji na specjalności jakie zostaną uruchomione w październiku 2019

Szukasz nowych dróg rozwoju zawodowego? Stań się cenionym specjalistą na rynku pracy!

Specjalności menedżerskie

czas trwania: 2 semestry
3900 złMarketing marki w internecie NOWOŚĆ!
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej
2900 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych. Czytaj więcej....

3100 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Piła

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. Czytaj więcej...

2950 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej...

1900 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Wągrowiec

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.

2900 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Wągrowiec

Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.

2900 złZarządzanie procesami i usługami logistycznymi
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2950 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej...

2950 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Piła | Wągrowiec

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej...

3900 złMarketing marki w internecie NOWOŚĆ!
Gniezno

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej
2900 złBezpieczeństwo i higiena pracy
Piła
Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych.
3100 złDoradztwo zawodowe z coachingiem
Piła

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych.

2950 złKsięgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów.
1900 złMenedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2900 złZarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne
Gniezno | Wągrowiec
Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.
2900 złZarządzanie procesami i usługami logistycznymi
Gniezno | Wągrowiec
Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.
2950 złZarządzanie w administracji publicznej
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą.
2950 złZarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Gniezno | Piła | Wągrowiec
Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit.

Zobacz również ofertę
studiów licencjackich i magisterskich!

 • Szkolenia Rad Pedagogicznych

  • Higiena i emisja głosu
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Współczesne zniewolenia - stare i nowe uzależnienia
  • Wypalenie zawodowe nauczyciela
  • Zachowania dysfunkcjonalne uczniów - diagnoza
  • Bezpieczna szkoła - sytuacje kryzysowe
  • Integrowanie i modelowanie zespołu klasowego
  • Jak pracować z rodzicem roszczeniowym
  • Jak stworzyć ciekawą prezentację multimedialną
  • Komunikacja interpersonalna
  • Motywowanie uczniów do nauki
  • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych w szkole
  • Uczenie metodą projektu
  • W co grają uczniowie i jak sobie z tym radzić?
 • Kursy dla Nauczycieli

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zjawisko mobbingu w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
  • Dziecko nadpobudliwe - metody ułatwiające pracę
  • Glottodydaktyka - kurs prowadzony przez profesora Bronisława Rocławskiego
  • Logopedyczne vademecum nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Mediacje rówieśnicze
  • Metoda globalnego czytania - NOWOŚĆ!
  • Seksualność dzieci i młodzieży - determinanty i zagrożenia
  • Substancje psychoaktywne i ich wpływ na dzieci i młodzież
  • Technika Freineta
  • Zabawa w matematyce z wykorzystaniem metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • Zachowania dysfunkcyjne w klasie szkolnej - profilaktyka i drogi wyjścia
  • Cudaczki - papieraczki

NOWOŚĆ! Zorganizuj „Studia Podyplomowe w Twojej Gminie”!
Zajęcia 1 w miesiącu w Twojej szkole

Zobacz więcej

Proces rekrutacji

01.

Warunki przyjęcia
 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

02.

Wymagane dokumenty
 • kwestionariusz elektroniczny wypełniony na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko specjalność Logopedia)
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200zł (Gniezno, Wągrowiec) lub 50zł (Piła, Poznań) na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

03.

Terminy składania dokumentów
 • do 31.08.2019 - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna
 • od 01.09.2019 - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc

Dlaczego warto studiować w Milenium?

dwa
semestry studiów

Rozpoczęcie zajęć w październiku

Możliwość łączenia studiów magisterskich i podyplomowych
1000 zł zniżki!

GSW Milenium - Informator 2019/2020

Pobierz informator w wersji elektronicznej

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27

 • GNIEZNO

 • Dziekanat Studiów Podyplomowych

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750