2. semestralne studia podyplomowe

Menedżer turystyki lokalnej

130 godzin praktycznych ćwiczeń i warsztatów

Studia adresowane do:

 • Gospodarzy agroturystyk z ofertą edukacyjną i inną urozmaiconą;
 • Lokalnych samorządowców, odpowiedzialnych za rozwijanie turystyki i promocji turystycznej ;
 • Liderów i kluczowych członków ekomuzeów;
 • Zarządców i inicjatorów lokalnych pakietów turystycznych;
 • Samodzielnych przewodników turystycznych łączących programy interpretacji z innymi usługami;
 • Liderów i kluczowych członków lokalnych organizacji turystycznych;
 • Liderów i kluczowych członków klastrów turystycznych;
 • Liderów (koordynatorów) szlaków turystycznych, w tym kulturowych i ich odcinków;
 • Właścicieli hoteli, hosteli, schronisk, domów wypoczynkowych i sanatoriów;

Dowiesz się:

 • jak skutecznie zarządzać produktem turystyki lokalnej oraz jak identyfikować interesy i selekcjonować cennych członków lokalnych sieci produktowych,

 • o rozmaitych rodzajach doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych,
 • jak stosować instrumenty skutecznej i atrakcyjnej interpretacji lokalnego dziedzictwa,
 • jakie funkcje i możliwości posiadają programy i platformy obsługujące rezerwacje, sprzedaż i automatyzację w wykonaniu i rozliczeniu usług,
 • jak współpracować i optymalne kształtować relacje między sieciami i organizacjami turystycznymi a lokalnymi samorządami,

Nauczysz się:

 • jak prawidłowo komponować lokalne pakiety turystyczne o rozmaitym profilu i efektywnie nimi zarządzać,
 • jak poznawać komponenty zintegrowanego i wielokanałowego marketingu produktu turystycznego,
 • jak wdrożyć oraz zarządzać kampaniami marketingowymi i narzędziami marketingu dostosowanymi do różnych grup adresatów w celu promocji swojego produktu turystycznego,
 • jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w zarządzaniu lokalnymi produktami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wystąpiły w związku z pojawieniem się epidemii.
Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27 / 690 942 988

Zainteresowany?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

NAjlepsi wykładowcy i praktycy z branży turystycznej

130 h zajęć i wykładów

Zapisz się! 1. zajęcia już wiosną 2021!

Forma nauki hybrydowa

Wykładowcy – praktycy

Prof. SGH, dr hab. Magdalena Kachniewska

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, trener biznesu, doradca przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Kieruje dwoma projektami NCBiR, realizuje badania naukowe w zakresie: cyfrowego otoczenia biznesu, marketingu społecznościowego i mobilnego, zastosowania nowych technologii w branży turystycznej i usługach czasu wolnego, rozwoju inteligentnych miast i regionów. Posiada szerokie doświadczenie w instytucjach państwowych i prywatnych. Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania i gospodarki cyfrowej.

Prof. UEP dr hab. Piotr Zmyślony

Zajmuje się rozwojem turystyki w miastach i tworzeniem produktów przez regionalne i lokalne organizacje turystyczne, bada funkcjonowanie partnerstw i sieci organizacji i produktów turystyki oraz formy przywództwa i efektywne działania przywódców tego sektora, strategie turystyczne samorządów i organizacji zarządzających ofertą małych i dużych obszarów, ekonomiczne aspekty funkcjonowania regionalnych i lokalnych produktów turystyki, warunki tworzenia, sieciowania i zarządzania takimi organizacjami i produktami, ich konkurencyjność oraz rozwiązania innowacyjne w tym obszarze. Jest autorem między innymi książki „Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym” (2008). Członek m.in. Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, turystycznego think-tanku Miasta Poznania i Rady Programowej Centrum Interpretacji Dziedzictwa Brama Poznania

Prof. GSW Milenium dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt

Profesor Wydziału Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej na kierunku Zarządzania. Przewodnik miejski i pilot wycieczek. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma „Turystyka Kulturowa”. Autor pierwszej polskiej monografii tej formy turystyki, monografii o szlakach kulturowych i innych książek naukowych dotyczących turystyki kulturowej. Koncentruje się na badaniu, doradztwie i opracowywaniu koncepcji zarządzania szlakami kulturowymi i lokalnymi pakietami turystycznymi eksploatującymi zasoby dziedzictwa i walory oraz atrakcje kulturowe. Zajmuje się także zarządzaniem interpretacją dziedzictwa w turystyce, organizacją zasobów i doświadczeń turystycznych w turystyce religijnej, miejskiej oraz ekomuzeach.

Prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek rady redakcyjnej czeskiego czasopisma naukowego ACC Journal, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Górskich Sudeckich, przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek, od ponad 20 lat prezes koła przewodników, ekspert i kierownik kilku transgranicznych projektów. Badania naukowe koncentruje na szeroko pojmowanej konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Prowadzi wykłady i badania z zakresu prawa turystycznego. Współautor pierwszej powojennej historii kuchni karkonoskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kierując CIT i Oddziałem DOT w Jeleniej Górze. Obecnie współpracuje z kilkoma biurami podróży, obiektami hotelarskimi oraz z firmami szkoleniowymi jako trener i wykładowca. Z żoną prowadzi również, z powodzeniem, działalność gospodarczą w branży optyki okularowej.

Dr hab. Adam Pawlicz

Pracuje od 2003 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, od 2014 roku wykłada gościnnie również na Litwie i Łotwie. Autor lub współautor ponad 100 monografii (w tym: Ekonomia współdzielenia na rynku usług hotelarskich, Promocja produktu turystycznego, E-Turystyka, Propedeutyka Hotelarstwa, Rynek turystyczny), artykułów naukowych i podręczników z zakresu ekonomiki turystyki i hotelarstwa, publikacji w czasopismach branżowych (np. „Hotelarz”) oraz ekspertyz dotyczących branży hotelarskiej turystycznej i hotelarskiej. Członek PTE, rady Masters International Research and Development Center MIRDEC oraz rad naukowych wielu czasopism w Polsce i na świecie (np. Hotel and Tourism Management). Współautor bloga: Turystyka w Mieście (turystykawmiescie.org).

Prowadzący warsztaty

Sylwia Osojca - Kozłowska - Menadżer turystyki i marketingu, członkini zarządu organizacji turystycznych: Księstwo Świdnicko-Jaworskie i LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, wieloletni pracownik samorządów lokalnych i ich doradca w zakresie rozwoju turystycznego. Prowadzi zajęcia z zarządzania produktem turystycznym i wizerunku. Była twórczynią i koordynatorką wielu projektów unijnych z obszarów turystyki, organizowała wydarzenia specjalne i eventy, przez 6 lat m.in. Kongres Turystyki Polskiej. Pomysłodawczyni i twórczyni lokalnych produktów turystycznych i marketingowych, koordynatorka współpracy branży turystycznej z samorządem lokalnym, promotorka marek turystycznych.

Grażyna Kolarzyk - Dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, menedżer projektów realizowanych w Fundacji.

Piotr Basiński - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej odpowiada za promocję oferty turystycznej. Współpracuje z zespołem gramiejska.pl. Organizator i animator miejskich gier obsługowych, autor serii turystycznych gier bezobsługowych. Autor kreatora silników gier turystycznych. Współautor publikacji Mała ojczyzna – wielka sprawa. Edukacyjna gra terenowa (o tworzeniu gier). Prowadzi przedmiot Gry miejskie i przestrzeń publiczna na UAM w Poznaniu. Prowadził liczne warsztaty z tworzenia gier terenowych Inicjator akcji Na tropie skarbów popularyzującej questy.

Paweł Gogołek - Współzałożyciel spółki QRTag – operatora platformy QRTAG. prowadził szkolenia w obszarze zarządzania, współtworzył strategie rozwoju dla samorządów, współtwórca projektów nowych technologii. Od ponad dziesięciu lat aktywny szkoleniowiec.

Maciej Algusiewicz - Współzałożyciel spółki Arta, operatora platformy QRTAG. Od wielu lat związany z branżą IT. W spółce QRtag odpowiedzialny za rozwój produktów .

 • Warunki rekrutacji

   Warunki  przyjęcia:

  • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia) nie jest konieczne. Słuchacze nieposiadający wykształcenia wyższego otrzymają Certyfikat potwierdzający udział. Absolwenci studiów wyższych otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych GSW Milenium.
  •  złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie

  Wymagane dokumenty:

  • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl/
  • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych (kandydaci z wyższym wykształceniem)
  • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,

  Dokumenty należy dosłać pocztą lub e-mailem na adres:

  Dziekanat Studiów Podyplomowych GSW Milenium, ul. Cieszkowskiego 17 (ZSP nr 2, pokój 208), Gniezno 62-200 lub podyplomowe@milenium.edu.pl

   

 • Opłata i rekrutacja

  Opłata wpisowego wynosi 200 zł:

  • kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • opłata wpisowa jest zaliczana w poczet czesnego,
  • opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,
  • jeżeli opłata 200 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np.  z jednostki samorządu, od pracodawcy itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.

  Cena całkowita studiów to 4000 zł. Możliwość zapłaty w 6 ratach.

  Szczegóły pod numerem tel.: 61 428 26 27 lub podyplomowe@milenium.edu.pl

 • Organizacja zajęć i treści

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  • 1. zajęcia rozpoczęcie wiosną 2021 r.
  • czas trwania: 2 semestry / razem 130 godzin wykładów warsztatowych,
  • forma zjazdów: 5-6 sesji zdalnych (sobota-niedziela), 2 sesje stacjonarne (integracja, wymiana doświadczeń, zaliczenie),
  • forma zaliczenia: 4 projekty praktyczne i 1 główny  egzamin teoretyczny,
  • miejsce: GSW Milenium w Gnieźnie,
  • obciążenie merytoryczne: Cztery zaliczeniowe projekty wykonywane przez każdego uczestnika jako zadanie indywidualne lub w małych (2 os.) zespołach. Projekty będą skoncentrowane na własnym lokalnym potencjale i produkcie uczestników, stąd mogą być bezpośrednio wykorzystane w ich pracy we własnych organizacjach. Ewaluacja projektów przez wykładowców oraz w grupach umożliwia zespołowe uczenie się i wzajemne korzystanie z doświadczeń.

   Lektury będą w większości udostępnione (dostarczone przez wykładowców), kilka pozycji podręcznikowych możliwych do nabycia/wypożyczenia w dostępie online.

 • Bloki zajęć

  Treści zajęć rozpisane na bloki:

  A. Sieciowe produkty turystyczne i lokalne organizacje zarządzania turystyką (Wykład: Armin Mikos v. Rohrscheidt, Adam Pawlicz. Warsztat: Paweł Gogołek, Grażyna Kolarzyk).

  B. Sieciowe organizacje turystyczne a samorządy (Wykład: Piotr Zmyślony. Warsztat: Sylwia Osojca-Kozłowska).

  C. Doświadczenia turystów indywidualnych (Wykład: Armin Mikos v. Rohrscheidt. Warsztat: Piotr Basiński)

  D. Struktura (komponenty) pakietu turystycznego i zarządzanie nim (Wykład: Armin Mikos v. Rohrscheidt, Adam Pawlicz. Warsztat:  Armin Mikos v. Rohrscheidt, Grażyna Kolarzyk).

  E. Skuteczny marketing lokalnych produktów turystycznych (Wykład: Magdalena Kachniewska. Warsztat: Magdalena Kachniewska, Paweł Gogołek).

  F. Narzędzia marketingu (Wykład: Magdalena Kachniewska. Warsztat: Armin Mikos v. Rohrscheidt).

  G. Zastosowanie aplikacji mobilnych i Internetu rzeczy (IoT) w turystyce (Warsztat: Maciej Algusiewicz, Paweł Gogołek).

  H. Zarządzanie kryzysowe w lokalnej turystyce (w czasach zarazy) (Wykład: Piotr Zmyślony, Armin Mikos v. Rohrscheidt)

  Pobierz szczegółowy plan każdego z bloków tutaj

   

 • Dyplom i Certyfikacja

  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych dla osób posiadających wyższe wykształcenie.

  Certyfikat uczestnictwa w serii zajęć dla osób nie posiadających wyższego wykształcenia.

  Efekty i korzyści dla uczestników:

  Uczestnik programu studiów nabędzie kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania produktem turystyki lokalnej. Zdobędzie wiedzę z umożliwiającą identyfikację interesów i selekcję cennych członków lokalnych sieci produktowych, prawidłowe tworzenie struktury doświadczeń i usług. Pozna rozmaite rodzaje doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) atrakcyjnych jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych. Nauczy się stosować instrumenty skutecznej i atrakcyjnej interpretacji lokalnego dziedzictwa. Zapozna się z funkcjami i możliwościami programów i platform obsługujących rezerwacje i sprzedaż usług oraz elastycznych produktów, które zapewniają ich zautomatyzowane wykonanie i rozliczanie. Pozna obszary korzystnej współpracy i optymalne sposoby kształtowania relacji między sieciami i organizacjami turystycznymi a lokalnymi samorządami. Nauczy się prawidłowo komponować lokalne pakiety turystyczne o rozmaitym profilu i efektywnie nimi zarządzać. Pozna komponenty zintegrowanego i wielokanałowego marketingu tych produktów i będzie umiał wdrożyć oraz zarządzać kampaniami marketingowymi i narzędziami marketingu dostosowanymi do różnych grup adresatów w celu promocji swojego produktu turystycznego. Będzie też przygotowany do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w zarządzaniu lokalnymi produktami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wystąpiły w związku z pojawieniem się epidemii.

Dyplom ukończenia studiów lub Certyfikat

 • Wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych GSW Milenium dla osób posiadających już ukończone przynajmniej studia licencjackie, a dla pozostałych - certyfikatem udziału w 130-godzinnym szkoleniu z wyszczególnieniem kompetencji.

 • Już po pierwszych zajęciach słuchacze otrzymają wiedzę, którą będą mogli wdrożyć od zaraz w swoich działaniach.

Zapisz się już dziś. Pierwsze zajęcia już wiosną 2021 r.

Cena

4000 ZŁ

Możliwa płatność w 6 ratach

Zainteresowani?

Zapisz się on-line!

APLIKUJ

Masz pytania?

Zadzwoń!

690 942 988

 • GNIEZNO

 • Dziekanat Studiów Podyplomowych

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Kalisz (SDMO)

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750