OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

UWAGA TYLKO TERAZ
Dołącz do grupy już dziś i uzyskaj uprawnienia w czerwcu 2022 r.

Dotyczy to specjalności: Informatyka z technologią informacyjną, Matematyka w szkole, Geografia w szkole, Pedagogika korekcyjna (wszystko w trybie online). Logopedia, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -oligofrenopedagogika oraz Wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu (wszystko hybrydowo - zajęcia w Gnieźnie lub Kaliszu).

Jesteś nauczycielem? Zadbaj o swoją zawodową przyszłość!

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu

czas trwania: 3 semestry (zdalnie lub hybrydowo)
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Filozofia w szkole1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Cały przedmiot prowadzony online!

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Czytaj więcej...

Historia w szkole 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Informatyka z technologią informacyjną1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

Język polski w szkole 1300 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Matematyka w szkole 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

Nauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1300 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

Pedagogika sztuki – muzyka 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

Pedagogika sztuki – plastyka 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

Przedsiębiorczość 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

Technika w szkole 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

Wiedza o społeczeństwie 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

Wychowanie do życia w rodzinie 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne w szkole 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

FORMULARZ E-REKRUTACJI

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27  / 690 942 988

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub terapeutą? Zdobądź dodatkowe kwalifikacje!

Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych

czas trwania: 3 semestry (zdalnie lub hybrydowo)

STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

Edukacja włączająca1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności, które pozwolą realizować proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Czytaj więcej ...

Logopedia (4 sem.)1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

Pedagogika korekcyjna1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

Pedagogika lecznicza 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

Surdopedagogika 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

Tyflopedagogika 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI

Infobroker - zarządzanie danymi studia podyplomowe dla bibliotekarzy 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

W ramach dwusemestralnych studiów uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu technik wyszukiwania, przetwarzania i przechowywania informacji oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności przydatnych nauczycielom i uczniom w procesie nauczania, jak również innym czytelnikom. Słuchacze specjalności poszerzą również znajomość języka angielskiego o umiejętności niezbędne w profesji brokera informacji. Czytaj więcej...

Integracja sensoryczna 1900 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

Kreatywna edukacja dzieci (2 sem.)1400 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

Neurologopedia (oferta dla logopedów) 1533 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do posługiwania się tytułem zawodowym "neurologopeda" oraz do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, a także z dorosłymi wykazującymi trudności w komunikacji. Czytaj więcej...

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną 1100 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

Pedagogika zabawy z rytmiką 933 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej ...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

*dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

FORMULARZ E-REKRUTACJI

Masz pytania?

Zadzwoń!

61 428 26 27 / 690 942 988

Szukasz nowych dróg rozwoju zawodowego? Stań się cenionym specjalistą na rynku pracy!

Specjalności menedżerskie

czas trwania: 2 semestry (zdalnie lub hybrydowo)
Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac 1650 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej ...

Marketing marki w internecie 1850 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Prowadzisz biznes? Chcesz zdobyć wiedzę z e-marketingu? Dowiedz się, jak zwiększyć sprzedaż, sprawnie wykorzystując Internet.

Marketing marki w Internecie to nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych, która skierowana jest do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, placówek oświatowych oraz instytucji, które chcieliby lepiej zarządzać swoją marką w obszarze Internetu. Studia są również kierowane do osób, które chciały by pogłębić swoją wiedzę i zostać specjalistą e-marketingu.

Czytaj więcej

Menedżer Turystyki Lokalnej NOWOŚĆ!1900 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Uczestnik programu studiów nabędzie kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania produktem turystyki lokalnej. Zdobędzie wiedzę z umożliwiającą identyfikację interesów i selekcję cennych członków lokalnych sieci produktowych, prawidłowe tworzenie struktury doświadczeń i usług. Pozna rozmaite rodzaje doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) atrakcyjnych jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych. CZYTAJ WIĘCEJ...

Menedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku – organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych1150 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących zarejestrować uniwersytet trzeciego wieku oraz dla członków zarządów i komitetów założycielskich stowarzyszeń zrzeszających osoby 50+. Uczestnicy studiów uzyskują praktyczną wiedzę z zakresu rejestracji stowarzyszeń, projektowania dokumentacji formalno-prawnej uniwersytetów trzeciego wieku. Program studiów zawiera ponadto moduł z organizacji i zarządzania składający się z zasobów wiedzy ekonomicznej i psychologicznej dla menedżerów 50+ oraz wiedzę praktyczną z projektowania oferty marketingowej UTW w oparciu o planowanie czasu wolnego dla osób starszych. W trakcie studiów omawiane są i praktycznie opracowywane wnioski w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność UTW w Polsce. Słuchacze wykorzystują podczas studiów dostępne narzędzia IT tak, aby w przyszłości samodzielnie tworzyć i obsługiwać dokumentację elektroniczną oraz stronę internetową i fanpage zarządzanego przez siebie UTW. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, którzy tworzyli od podstaw UTW, na bieżąco doradzają, szkolą i współtworzą ofertę czasu wolnego dla osób 50+.

Zarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne1650 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Oferta studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i powiernictwa inwestycyjnego skierowana jest do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Obszar tematyczny studiów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania podmiotów rynku nieruchomości i powiernictwa inwestycyjnego oraz rodzaje umów cywilno-prawnych w ww. zakresie, proces projektowania oferty produktowej na rynku nieruchomości wraz z technikami sprzedaży przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, usługi doradcze w zakresie wynajmu i sprzedaży, wycena budynków i budowli oraz zagadnienia związane z techniczną obsługą budynków. Ważnym elementem programu studiów jest również moduł finansowy obejmujący powiernictwo inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz systemy finansowe w procesie zarządzania nieruchomościami. Zajęcia prowadzone są przez praktyków a wykorzystywane studia przypadków są faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi wybranych organizacji.

Zarządzanie w administracji publicznej 1650 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej ... 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1650 zł/semestr
Gniezno + 200 zł opłata wpisowa

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej ...

 • GNIEZNO

 • Biuro Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Kalisz (dawniej SDMO)

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Kaliszu

 • ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800

 • +48 690 942 988

 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750