OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PILE

UWAGA!!! Dołącz go grupy (online) na jedną z poniższych specjalności i uzyskaj uprawnienia już w czerwcu 2022 roku.

Aplikuj na Informatykę z technologią informacyjną, Matematykę w szkole, Geografię w szkole, lub Pedagogikę korekcyjną.

Jesteś nauczycielem? Zadbaj o swoją zawodową przyszłość!

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu

czas trwania: 3 semestry (zdalnie lub hybrydowo)
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Czytaj więcej...

Biologia w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania biologii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Chemia w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Etyka 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Filozofia w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu filozofia w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Geografia w szkole1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Cały przedmiot prowadzony online!

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Czytaj więcej...

Historia w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania historii w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Informatyka z technologią informacyjną 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania informatyki z technologią informacyjną we wszystkich typach szkół. Czytaj więcej...

Język polski w szkole 1300 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest doskonalenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci. W trakcie zajęć słuchacze zaznajomieni są z najbardziej aktualnymi metodami pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej, np. metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Matematyka w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i średnich. Czytaj więcej...

Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Zadaniem studiów jest pogłębianie wiedzy, umiejętności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie problematyki merytoryczno-metodycznej skupionej wokół rozwoju muzycznego dziecka. Słuchacze poznają najnowocześniejsze metody rozwijania uzdolnień muzycznych dziecka, np. metoda Orffa, Dalcroze’a. 

Nauczanie j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1300 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Zgodnie z rozporządz. MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z dn. 12.03.09 r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej). Czytaj więcej...

Pedagogika sztuki – muzyka 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedmiotu muzyka w szkole.

Pedagogika sztuki – plastyka 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

Przedsiębiorczość 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich. Czytaj więcej...

Przygotowanie pedagogiczne 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę w placówkach szkolnych. Czytaj więcej...

Technika w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć technicznych w szkołach podstawowych. Czytaj więcej...

Wiedza o społeczeństwie 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Czytaj więcej...

Wychowanie do życia w rodzinie 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie na każdym etapie edukacyjnym. Czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne w szkole 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaznajomi się z najskuteczniejszymi metodami wykorzystywanymi w trakcie zajęć. Pozna szerokie spektrum ćwiczeń muzyczno-ruchowych z zakresu gimnastyki, a także tańca. Zostanie przygotowany do organizacji zajęć terenowych, indywidualnych, zespołowych. Czytaj więcej...

Wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 933 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego z dziećmi w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Czytaj więcej...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

FORMULARZ E-REKRUTACJI

Masz pytania?

Zadzwoń!

530 765 750

Jesteś nauczycielem, pedagogiem lub terapeutą? Zdobądź dodatkowe kwalifikacje!

Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych

czas trwania: 3 semestry (zdalnie lub hybrydowo)

STUDIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp. Czytaj więcej...

Edukacja włączająca 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności, które pozwolą realizować proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Czytaj więcej ...

Logopedia (4 sem.)1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych. Czytaj więcej...

Pedagogika korekcyjna1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się m.in.: czytania, pisania i matematyki oraz zostanie przygotowany do koordynowania pracy zespołu diagnozującego. Czytaj więcej...

Pedagogika lecznicza 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. Czytaj więcej...

Surdopedagogika 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym słuchem. Czytaj więcej...

Tyflopedagogika 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z uszkodzonym wzrokiem. Czytaj więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 3.02.09 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uzyska przygotowanie do wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Czytaj więcej...

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu1133 zł*/1267 zł**/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz uzyska m.in.: wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, diagnozowania oraz metodyki pracy. Czytaj więcej...

POZOSTAŁE SPECJALNOŚCI

Kreatywna edukacja dzieci (2 sem.)1400 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Alternatywne metody edukacji w oparciu o pedagogikę zabawy, ruch i muzykę. Studia są przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz osób pracujących z dziećmi.

 

Czytaj więcej

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną 1100 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacze otrzymują uprawnienia terapeuty SI, które upoważniają do pracy w placówkach oświatowych oraz do otwarcia własnego gabinetu. Czytaj więcej ...

Pedagogika zabawy z rytmiką 933 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Słuchacz zostanie przygotowany do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia. Czytaj więcej ...

Czas trwania specjalności wynosi 3 semestry

*dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

Zainteresowana?

Zapisz się on-line!

FORMULARZ E-REKRUTACJI

Masz pytania?

Zadzwoń!

530 765 750

Szukasz nowych dróg rozwoju zawodowego? Stań się cenionym specjalistą na rynku pracy!

Specjalności menedżerskie

czas trwania: 2 semestry (zdalnie lub hybrydowo)
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1650 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów jest praktyczne przygotowanie słuchacza do podejmowania i rozwiązywania problemów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych. Czytaj więcej ...

Doradztwo zawodowe i coaching 1650 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w szkołach i placówkach pozaszkolnych. Czytaj więcej ...

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac 1650 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Głównym celem dwusemestralnych studiów opartych na trzech filarach: księgowości, kadrach i płacach, jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności. Słuchacze tej specjalności będą mogli podjąć pracę na stanowiskach w działach finansowo-księgowych jak i kadrowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności prowadzenia własnej działalności doradczej z zakresu wyżej wymienionych obszarów. Czytaj więcej ...

Zarządzanie w administracji publicznej 1650 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Cieszące się dużym zainteresowaniem dwusemestralne studia dostarczają słuchaczom kompleksowy zasób wiedzy z zakresu organizacji i kierowania jednostkami administracji publicznej (organizacjami non profit, stowarzyszeniami i fundacjami). Program studiów zawiera szereg praktycznych rozwiązań z innych krajów UE, które są wdrażane w jednostkach administracji samorządowej w Polsce, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu słuchaczy do zajmowania stanowisk kierowniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Czytaj więcej ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1650 zł/semestr
Piła + 200 zł opłata wpisowa

Celem dwusemestralnych studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania ludźmi, którzy współcześnie stanowią najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Program studiów obejmuje proces rekrutacji, motywowania jak i przygotowania do okresowej oceny pracowników. W obszarze tzw: „umiejętności miękkich” oferta zawiera praktyczne rozwiązania z zakresu skutecznego przywództwa, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, budowania korzystnych relacji w zespole oraz rozwijania własnej kreatywności. Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk w działach personalnych, kadrowych, jak i w instytucjach publicznych czy w organizacjach non-profit. Czytaj więcej ...

 • GNIEZNO

 • Biuro Studiów Podyplomowych w Gnieźnie

 • ul. Cieszkowskiego 17 - pokój 208, 62-200
 • +48 61 428 26 27
 • +48 690 942 988
 • Kalisz (dawniej SDMO)

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Kaliszu

 • ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800

 • +48 690 942 988

 • Piła

 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

 • ul. Brzozowa 4, 64-920
 • +48 530 765 750