Projekty

Zapoznaj się z projektami, w których aktualnie uczelnia uczestniczy:

"Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami"

Image