PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

STUDIA ONLINE

Trwa rekrutacjaDołącz do grupyUprawnienia już na jesień 2022Aplikuj teraz!

Trwa rekrutacjaDołącz do grupyUprawnienia jesienią 2022Aplikuj teraz!

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie online.

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe: Opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów bibliotecznych, Automatyzacja bibliotek i komputerowe systemy biblioteczne, Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej, Edytorstwo i zagadnienia wydawnicze, Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną, Podstawy biblioterapii, Wstęp do bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji.

Praktyki (zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia. Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.

czas trwania - 3 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3 500 zł za całość (możliwość opłaty w ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

forma studiów - tryb online

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje uprawniające do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bibliotekach pedagogicznych.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację. Celem studiów jest zdobycie niezbędnych kompetencji – stosownej wiedzy i kwalifikacji – do pracy jako bibliotekarz w bibliotece każdego typu, w tym w bibliotece szkolnej i pedagogicznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności korzystania z systemów biblioteczno-informacyjnych, katalogowania, funkcjonowania, zarządzania i organizacji bibliotek różnych typów, prawa dotyczącego bibliotek, a także organizacji różnorodnych form pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym, w tym z niepełnosprawnościami.

Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1100 zł/semestr
całkowity koszt3500 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W KALISZU

ul. Kościuszki 24, Ośrodek Księży Orionistów, 62-800 Kalisz
tel. kom.: 690 942 988
joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PILE

ul. Brzozowa 4, 64-920 Piła
tel. kom.: 530 765 750
joanna.cieslak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl