<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

STUDIA PODYPLOMOWE - SPECJALNOŚĆ MENEDŻERSKA

Plan nauczania

Plan nauczania obejmuje m.in. następujące przedmioty: podstawy organizacji i zarządzania, rachunkowość finansowa MŚP, ocena efektywności inwestycji MŚP, rachunek kosztów, pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, systemy informatyczne w księgowości, rozliczanie kosztów osobowych w MŚP, kierowanie zespołem, motywowanie i systemy motywacyjne, systemy oceny pracowników, prawo gospodarcze i prawo pracy, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, zarządzanie konfliktami w organizacji, marketing.

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 2 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3 500 zł za całość (możliwość opłaty w ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

Adresaci

Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Adresatami studiów są pracownicy, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialnych za sprawy księgowe, podatkowe, płacowe i kadrowe, jak również pracownicy biur rachunkowych.

Na studia aplikować mogą zarówno osoby początkujące jak i również posiadające już pewną wiedzę i umiejętności. Studia polecane są księgowym, którzy chcą poznać zagadnienia kadrowe i płacowe oraz osobom, które znają zagadnienia kadrowe, ale poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg i rozliczeń płacowych.

Absolwenci

Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości (lub finansowym) bądź przejąć obowiązki osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowo-płacowe.

Każdy słuchacz, który ukończył tą specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1650 zł/semestr
całkowity koszt3500 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Okulickiego 3A, Gniezno 62-200, budynek A, parter, pokój 8
tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473

kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS