<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Studia podyplomowe
do nauczania kolejnego przedmiotu

SPECJALNOŚCI DLA NAUCZYCIELI

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Biologia

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Chemia

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Geografia

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Historia

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Informatyka z technologią informatyczną

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Język polski

TRWA REKRUTACJA

1300 zł/semestr

Matematyka

TRWA REKRUTACJA

1100 zł/semestr

Wiedza o społeczeństwie

TRWA REKRUTACJA

1100 zł/semestr

Wychowanie fizyczne

DOPISZ SIĘ DO GRUPY! UPRAWNIENIA NA WIOSNĘ 2024!

1100 zł/semestr

Edukacja dla bezpieczeństwa

1100 zł/semestr

Etyka

1100 zł/semestr

Filozofia

1100 zł/semestr

Fizyka

1100 zł/semestr

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1300 zł/semestr

Pedagogika sztuki - muzyka

1100 zł/semestr

Pedagogika sztuki - plastyka

1100 zł/semestr

Przedsiębiorczość

1100 zł/semestr

Socjoterapia

1100 zł/semestr

Technika

1100 zł/semestr

Wychowanie do życia w rodzinie

1100 zł/semestr