<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Opłaty Studia Podyplomowe

Opłata wpisowego wynosi 200 zł

kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O
w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473

jest zaliczana w poczet czesnego,

opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,

wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,

jeżeli opłata 200 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np. z kuratorium, od samorządu, ze szkoły itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.

Czesne

płatne w 6 ratach (wyjątkiem jest Logopedia - 8 rat)

Specjalności nauczycielskie (do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole)

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

1100 zł/semestr

Biologia

1100 zł/semestr

Chemia

1100 zł/semestr

Edukacja dla bezpieczeństwa

1100 zł/semestr

Etyka

1100 zł/semestr

Filozofia

1100 zł/semestr

Fizyka

1100 zł/semestr

Geografia

1100 zł/semestr

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia

1100 zł/semestr

Historia

1100 zł/semestr

Informatyka z technologią informacyjną

1100 zł/semestr

Język polski

1300 zł/semestr

Matematyka

1100 zł/semestr

Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

1300 zł/semestr

Pedagogika sztuki - muzyka

1100 zł/semestr

Pedagogika sztuki - plastyka

1100 zł/semestr

Przedsiębiorczość

1100 zł/semestr

Przygotowanie pedagogiczne

1100 zł/semestr

Technika

1100 zł/semestr

Socjoterapia

1100 zł/semestr

Wiedza o społeczeństwie

1100 zł/semestr

Wychowanie do życia w rodzinie

1100 zł/semestr

Wychowanie fizyczne

1100 zł/semestr

Specjalności terapeutyczne (przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektyalną OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Edukacja włączająca

1100 zł/semestr

Logopedia

1100 zł/semestr

Pedagogika korekcyjna

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Pedagogika lecznicza

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Pedagogika resocjalizacyjna

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Surdopedagogika

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Tyflopedagogika

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1133 zł*/1266 zł**/semestr

Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

1133 zł*/1266 zł**/semestr

*Studia dla osób, które POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

** Studia dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale NIE POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Pozostałe specjalności

Integracja sensoryczna

1900 zł/semestr

Kreatywna edukacja dzieci

1400 zł/semestr

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

1100 zł/semestr

Pedagogika zabawy z rytmiką

933 zł/semestr

Specjalności menedżerskie

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac

1650 zł/semestr

Marketing marki w Internecie

1850 zł/semestr

Menedżer Turystyki Lokalnej

1900 zł/semestr

Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi

1650 zł/semestr

Zarządzanie w administracji publicznej

1650 zł/semestr

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

1650 zł/semestr