<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Studenci
z niepełnosprawnościami

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia przyjazna i otwarta na osoby niepełnosprawne. Aby efektywnie realizować zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do kształcenia oraz działalności naukowej, władze GSW Milenium powołały w 2017 roku
Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora
ds. osób z niepełnosprawnościami

dr Patrycja Kanafocka

tel. 61 425 75 70 wew. 15

patrycja.kanafocka@milenium.edu.pl

Image
Uczelnia dla wszystkich GSW Milenium

Należysz do społeczności akademickiej GSW Milenium i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?
Weź udział w projekcie!

Image
Stypendium dla osób
z niepełnosprawnością - przyznawane studentom posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności - to wsparcie finansowe w wysokości 450–550 zł miesięcznie.


Studenci niepełnosprawni mają możliwość indywidualnego dostosowania toku studiów, a także sposobu uczestnictwa w zajęciach i przeprowadzenia zaliczeń.

W czytelni Biblioteki wyodrębniona jest część z 2 stanowiskami komputerowymi ze specjalnym oprogramowaniem dla osób słabowidzących z dostępem do Internetu, klawiaturą kontrastową oraz monitorem brajlowskim z klawiaturą brajlowską. Tekst zapisany Brajlem można wydrukować na specjalnej drukarce. Studenci mogą korzystać także z lupy elektronicznej, stacjonarnego powiększalnika z monitorem, umożliwiającym powiększanie tekstu
i obrazu.

Image
Image

Stanowiska komputerowe w salach dydaktycznych oraz w bibliotece dostosowane są do wymagań osób
z niepełnosprawnościami.


Osoby niewidome i niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z kursu orientacji przestrzennej, organizowanego indywidualnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, umożliwiającego zapoznanie się w infrastrukturą GSW Milenium jeszcze przed rozpoczęciem nauki.

Infrastruktura GSW Milenium jest dostosowana do potrzeb studentów
z niepełnosprawnościami – podjazdy dla niepełnosprawnych, oznakowanie uczelni i sal dydaktycznych dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących.

Osoby niewidome i niedowidzące, mające trudność z wypełnieniem formularza elektronicznego, mają możliwość osobistej wizyty w Dziekanacie, gdzie pracownicy pomogą wypełnić formularz i inne dokumenty.

Image
Image
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać wsparcie psychologiczne w ramach indywidualnych spotkań ze specjalistą, a także wsparcie edukacyjno-zawodowe doświadczonego doradcy zawodowego.

Ponadto studenci z niepełnosprawnościami mogą dołączyć do nowej organizacji studenckiej bazującej na wymianie doświadczeń, wzajemnej inspiracji i wspólnych inicjatyw, oferującej udział w warsztatach i szkoleniach (z pisemnym zaświadczeniem uczestnictwa i materiałami szkoleniowymi).

Uczelnia oferuje także wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych w postaci możliwości wypożyczenia specjalistycznego sprzętu takiego jak:

  • dyktafon dla studentów niewidomych i niedowidzących w celu umożliwienia im m.in. nagrywania lektoratów
  • notebooki, w tym konwergentne (funkcja tabletu), w celu umożliwienia OzN m.in. uczestnictwa w alternatywnych formach zaliczeń egzaminów i sporządzania notatek
  • torba na notebook do przechowywania sprzętu udostępnianego studentów z niepełnosprawnościami
  • słuchawki dla studentów niedosłyszących umożliwiające korzystanie z programu powiększająco-udźwiękawiające oraz audiobooków

Osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z powyższej pomocy, prosimy o kontakt mailowy poprzez adres: wsparcie@milenium.edu.pl

 

Image