<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

Projekt "Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami" - zatwierdzony!

Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że projekt pt. "Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami" opracowany przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium  został zatwierdzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał finalnie dofinansowanie na kwotę 3 472 628,79 PLN.

Termin realizacji projektu jest zaplanowany na okres 01.11.2020 - 31.10.2023 r.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności GSW Milenium i jej oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej uczelni, wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań, opracowanie wdrożeń i procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Milenium oraz wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnością.

Nazwa projektu: "Uczelnia dla wszystkich – Program likwidacji barier dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami"

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-A062/20-00

Program Operacyjny : Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Drukuj  

HELIX_ULTIMATE_NO_MODULE_OFFCANVAS